Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wody pitnej.

ZARZĄDZENIE NR 138/10

BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

z dnia 12 lipca 2010 r.


w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.


Na podstawie art. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:


§1

W związku z długotrwałą suszą i obniżeniem się poziomu wód gruntowych wprowadza się całodobowy zakaz używania wody pitnej z wodociągów stanowiących własność gminy Oborniki Śląskie do:

– podlewania ogrodów i trawników,

– mycia samochodów,

– napełniania basenów i oczek wodnych,

– uruchamiania fontann z zastosowaniem innych niż zamknięty obieg wody.


§2

Zakaz, o którym mowa w §1 obejmuje miejscowości na terenie całej Gminy Oborniki Śląskie.


§3

Naruszenie zakazów, o których mowa w zarządzeniu podlega karze grzywny wymierzanej
w trybie i na zasadach w prawie o wykroczeniach.


§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.


§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Paweł Misiorek

Burmistrz Obornik Śląskich

This entry was posted in Główna. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.