Światłowód w Pęgowie – wypełnij ankietę.

Jak wiemy w ostatnich miesiącach w Pęgowie trwa realizacja linii światłowodowej. W ramach projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa światłowód zostanie doprowadzony do adresów zgodnie z wykazem znajdującym się na stronie internetowej www.orange.pl/view/popc  w zakładce POPC2.

Co jeśli Waszego adresu tam nie ma?

Po zakończeniu prac inwestycyjnych sieć ta może być wykorzystywana przez operatorów do podłączania użytkowników, których adresy nie znalazły się w projekcie. Dlatego też Orange Polska w perspektywie 2020 r. prowadzić będzie równoległe działania uzupełniające, mające na celu zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Pęgowa, gdzie zostanie zdiagnozowany wysoki popyt. Dotyczy to także tych lokalizacji, które nie znalazły się w projekcie POPC, a były składane deklaracje zainteresowania wykonaniem przyłączy do budynku.

Wypełnij ankietę.

Każdy z mieszkańców ma możliwość wypełnienia załączonej do niniejszego maila ankiety i przesłania jej skanu bądź zdjęcia na nasz adres mailowy: dolnoslaskaunia@orange.com  .

Im więcej będzie złożonych deklaracji, tym większa szansa na rozbudowę inwestycji.

 

This entry was posted in Główna, Główna. Bookmark the permalink.

Comments are closed.