Stowarzyszenie

SRP – Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa

Adres: ul. Główna 101
55-120 Oborniki śl
Nr KRS: 0000299410
Nr NIP: 915-173-82-28
Nr REGON: 020729487
Nr konta bankowego: BS Oborniki śl. 24 9583 0009 0013 7940 2000 0001

Stowarzyszenie zostało założone dnia 09 listopada 2007 roku. Dnia 20.02.2008 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Stworzenie infrastruktury użyteczności publicznej.
2. Zwiększenie aktywności mieszkańców miejscowości Pęgów przez integrowanie ich na rzecz wspólnych działań społecznych.
3. Ochrona lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych, przez ich pielęgnowanie, ocalenie lub odtworzenie.
4. Promocja miejscowości Pęgów i gminy Oborniki śl.
5. Upowszechnianie idei wolontarystycznej na rzecz swojego regionu i jego mieszkańców.
6. Pokazanie i rozpropagowanie wśród młodzieży pożytecznych i twórczych sposobów spędzania wolnego czasu.
7. Promowanie i rozpowszechnianie dostępu do Internetu.
8. Zintegrowanie „starych” i „nowych” mieszkańców Pęgowa.
9. Propagowanie zdrowego sposobu życia przez aktywne formy wypoczynku.

 

This entry was posted in Zakładki, Zakładki. Bookmark the permalink.

Comments are closed.