Rowerem ze Świniar do Wrocławia.

Wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 342 wzdłuż ulicy Zajączkowskiej i Pełczyńskiej powstanie nowy oddzielony pasem zieleni ciąg pieszo-rowerowy. Dodatkowo cała trasa na odcinku od Świniar do dawnej Lipy Piotrowskiej będzie oświetlona „podwójnie”. Nowe oświetlenie powstanie przy drodze oraz drugie przy nowej ścieżce. Będzie bardzo bezpiecznie.

This entry was posted in Główna, Główna. Bookmark the permalink.

Comments are closed.