Kościół

Liczebność i obszar parafii
Parafia liczy 2387 mieszkańców i stale się powiększa. Poza Pęgowem, parafia obejmuje Zajączków (1 km) i Kotowice (2 km).

Duszpasterze parafii:

1974 – 06.1991 ks. kanonik Jan Kisz,
06.1991 – 06.2011 ks. kanonik Wacław Strong,
06.2011 – 06.2016 ks. kanonik Henryk Matuszak
06.2016 – do dziś ks. dr Wojciech Gryglewicz


Aktualny duszpasterz:
Proboszcz – Ks. dr Wojciech Gryglewicz

Księża pochodzący z parafii:
o. Mirosław Grakowicz CSsR
ks. Marcin Sobiło,
ks. Mariusz Szypa,

Kancelaria czynna w dni powszednie po mszy świętej przez 30 minut.

Kościoły filialne
Kotowice, kościół p.w. św. Marcina

Msze święte
w niedziele : 8.00, 11.30 i 18.00 w Pęgowie oraz 9.40 w Kotowicach
w dni powszednie : 18.00

Krótka historia parafii.

Parafia została erygowana w 1985 r. od tego roku prowadzone są księgi metrykalne. Ostatnia wizytacja kanoniczna była w 2003 r., przeprowadził ją Ks. Bp Jan Tyrawa.Gdy w 1974 roku w parafii Szewce obowiązki proboszcza przejmuje ks. B. Czemplik pojawia się myśl wybudowania kościoła rzymsko-katolickiego w Pęgowie.

Ksiądz ten zapoczątkowuje budowę świątyni, ale potem zostaje przeniesiony do Łagiewnik. Jego miejsce zajmuje ks. Jan Kisz i kontynuuje dzieło rozpoczęte przez swojego poprzednika.

Kościół

1 lipca 1985 roku kosztem księdza i mieszkańców zostaje ukończona budowa kościoła w Pęgowie. Proboszczem zostaje ks. Kisz, który w tym samym dniu otrzymuje tytuł kanonika.

Bryła kościoła wykonana została wg projektu inż. Architektury Jana Jagodzińskiego pod kierownictwem Krzysztofa Dracza. W przedsionku kościoła po lewej stronie wmurowana jest tablica pamiątkowa z napisem: „Kościół św. Mikołaja Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, tę świątynię wybudowali mieszkańcy Pęgowa. Kamień węgielny wmurowano 11.04.1977 r. Konsekracji dokonano 03.06.1984 r. za pontyfikatu Papieża-Polaka Jana Pawła II, gdy metropolitą był Arcybiskup Henryk R. Gulbinowicz, Proboszczem Kisz Jan „. Nad tablicą za szkłem widnieje tekst: „Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa dla budowniczych kościoła św. Mikołaja w Pęgowie, wzywając obfitości łask Bożych-09.11.1982 r.”

Dom parafialny

Wraz z kościołem powstaje dom parafialny również wybudowany przez parafian. Kościół i dom parafialny otoczone są kamienno-metalowym ogrodzeniem. Na dziedzińcu kościoła, upamiętniając misje święte z 1989 r., umieszczono siedmiometrowy krzyż, a na nim napisy: „INRI” i „Tu dokonało się zbawienie świata”

Wnętrze kościoła

Od 1991 roku proboszczem parafii, po przeniesieniu ks.kanonika Kisza do Strzelina, zostaje ks. Wacław Strong. W dość krótkim czasie dokonał on przebudowy kaplicy cmentarnej oraz ogrodzenia, dokończył i udekorował wnętrza domu parafialnego, zakupił organy, dokonał renowacji kościoła zewnątrz i wewnątrz, zadbał o drogi dojazdowe przy kościele i domu parafialnym oraz wymianę ogrzewania całego kościoła. Władze kościelne doceniły całokształt pracy ks. Stronga i w styczniu 1998 roku nadały mu godność kanonika.

This entry was posted in Parafia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.